Yeni Medya Çalışmaları 5. Ulusal Kongre

KONGRE TARİHİ
21 Ekim - 22 Ekim 2021

KONGRE ŞEHRİ
Adana, Türkiye
KONGRE WEB SİTESİ
www.yenimedya.org.tr
DAVET
Araçsal rasyonalitenin hakimiyetinin yol açtığı Marshall Berman’ın ifadesiyle “katı olan her şeyin buharlaştığı” moderniteyi, Bauman akışkan modernite olarak tanımlar. Sızmak, taşmak, engelleri aşmak gibi hareket kabiliyetlerine sahip olan akışkanlık/sıvılık için mekânsal/uzamsal boyuttan ziyade zamansal akış önemlidir. Esnek birikim modeline dayanan kapitalizmin bu aşamasında, ekonomik, politik, kültürel, toplumsal ilişkiler ve emek de biçim değiştirmektedir. Kültürel akışlar, küresel, ulusal ve bölgesel boyutlarda, tanımlaması oldukça zor olan “kültür” alanı içinde insanların, eserlerin ve fikirlerin çok yönlü hareketliliklerini ve yeniden örgütlenmelerini ifade eder. Appadurai’ın kültürel akışları etnik-uzam, finans-uzamı, medya-uzamı, teknoloji-uzamı ve ideoloji-uzamı bağlamında değerlendirdiği çığır açan çalışmasının yayınlanmasından bu yana geçen 25 yıl, söz konusu akışların dönüştürücü etkisine de tanıklık etti. Toplumsal dönüşümü ve değişmeyi önceleyen kuramcılar tarafından işlevselleştirilip eyleme geçirilen kavram, hızla artan ve çeşitlenen göç süreçleri ve insan hareketliliklerinin ulus devletlerin güçlerini meşrulaştıran hayali sınırları ve toprak sınırlarını zaman zaman etkisizleştirerek sürekli değişen kültürel oluşumlara yaptığı vurgu ile önem kazanmaktadır. Dijital kültür de böylesi kültürel akışlar ile yeni medyanın kesiştiği alanda sunduğu kavramsal ve metodolojik olanaklarla da yeniden anlamlandırılıyor.

Ulus ötesi medya şirketleri ve platformlar aracılığı küresel ölçekte dağılan medya metinleri dünyada el değmemiş coğrafya bırakmazken, yerel içerikler de özellikle yeni medya ortamlarında küresel kültürel akışa dahil olabilmektedir. Kültürel metinlerin sosyal medya platformları dolayımı ile coğrafyalar ötesi ve kesen uzamda akışkan hale gelmesi, üretilen, paylaşılan metinlerin çoklu ve değişen alılmama pratiklerini, siber uzamda öznenin siyasal ve kültürel katılımın yeni yolları ve üsluplarını yeniden düşünmeye sevk etmektedir.

Bağlantılı özne yalnızca içeriği üretmek ve yaymakla kalmıyor, aynı zamanda ekonomik değer yaratımında aktif rol almaktadır. Adam Smith’ten bu yana sürdürülen neo-liberal yaklaşımlarda Bill Gates’in önerdiği “sürtünmesiz kapitalizm” (friction-free capitalism) kavramı etrafında örgülenen ve İnternet teknolojileri sayesinde kapitalizmin mükemmele yaklaştığını savunan ütopik söylemlerin iddia ettiğinin aksine, web teknolojileri var olan eşitsizlikleri derinleştirmiş ve dijital uçurumu arttırmıştır. İnternet, her ne kadar yaratıcı süreçlerimizi kullanma potansiyeli taşısa da, bu teknoloji ticari ve maddi temelinden bağımsız düşünülemez. Ağ toplumu akışı içerisinde ekonomik değer üretiminin sürekliliği İnternet kullanıcılarının gayri maddi/bedava kültürel ve teknik emeği ile mümkün olmaktadır.

Bunlara ek olarak sosyal ağlar, yönetim/siyaset üzerinde baskı kurabilme ve böylece de karar süreçlerini olumlu anlamda yönlendirebilme potansiyeli ile de küresel olanın yerelle, yerelin küreselle buluşmasını sağlayan sınırları aşan bir alana dönüşüyor.

Tam da bu yerellik ve kültürel akışların çok yönlülüğü tartışmasını mümkün kılacak şekilde 21-22 Ekim 2021 tarihleri arasında Adana’da gerçekleştireceğimiz V. Yeni Medya Çalışmaları Ulusal Kongresi’nde aşağıda önerdiğimiz ya da diğer temalar etrafında bir araya gelmeyi umuyoruz.

KONGREUZMANI.COM veritabanında kayıtlı etkinliklere ait tarih, yer ve diğer içerik detayları ilgili yıl içerisinde yetkili kurum tarafından değiştirilebilir. Lütfen etkinliğe ait resmi web sitesinden güncel bilgileri teyid ediniz. HATA BİLDİR: Bu etkinlik detaylarında hata varsa bize iletebilirsiniz.

Yorumlar


Takvime Ekle Google Outlook iCal
bir minduce projesidir
copyright 2010-2021 ©   |   kullanım koşulları & gizlilik
Kongre Ekle Eklenecek kongrenin bilgilerini giriniz.
Bizi Facebook'ta Takip Edin